Wyprowadzanie zaległości księgowych to działanie przeprowadzane najczęściej po zrezygnowaniu z usług niewywiązującego się z obowiązków biura księgowego lub po przekazaniu obsługi ksiąg rachunkowych z rąk przedsiębiorcy na ręce doświadczonego biura księgowego. W obydwu przypadkach potrzeba wyprowadzenia zaległości wynika z niedopilnowania pewnych terminów i obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg przez poprzednią osobę odpowiedzialną za to zadanie. Na czym jednak polega wyprowadzanie zaległości w księgach rachunkowych i kiedy należy je wykonać? 

Na czym polega wyprowadzanie zaległości podatkowych?

Zaległości w księgach rachunkowych powstają najczęściej przez niedopatrzenia i niedotrzymanie terminów, które wynikają z nadmiaru pracy czy braku odpowiedniej osoby na stanowisku księgowego. Przedsiębiorcy, szczególnie ci zajmujący się samodzielnie własnymi księgami, mogą przeoczyć jeden z terminów złożenia deklaracji w Urzędzie Skarbowym czy nie dopełnić niektórych obowiązków z czystej niewiedzy, tworząc zaległości i potencjalne problemy dla swojej firmy. Mając świadomość powstałych zaległości trzeba je więc jak najszybciej uregulować, jednocześnie nie doprowadzając do powstania nowych zaległości podatkowych. Z tego też powodu, w momencie powierzania opieki nad księgami rachunkowymi w ręce nowego biura rachunkowego we Wrocławiu, pierwszym z kroków prowadzących do wyprowadzenia zaległości rachunkowych będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego

Podczas audytu dokumentacji i ksiąg rachunkowych, księgowa jest w stanie sprawdzić zgodność poprzednich dokumentów z obowiązującymi wymogami prawnymi i ustalić ewentualne zaległości wobec fiskusa. Sam proces wyprowadzania zaległości księgowych polega na uregulowaniu stosunków z Urzędem Skarbowym przez sporządzenie właściwych zaległych deklaracji i korekt, usunięcie wykrytych w trakcie audytu nieprawidłowości, doprowadzenie ksiąg do odpowiedniego stanu i prowadzenie ich na bieżąco tak, by nie powstawały kolejne zaległości. 

Kiedy konieczne jest wyprowadzenie zaległości podatkowych? 

Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji Podatkowej, zaległość podatkowa to sytuacja, w której podatek nie został uiszczony w odpowiednim terminie. W konsekwencji powstaje obowiązek uiszczenia zaległej kwoty wraz z dodatkowo naliczonymi odsetkami za powstałą zwłokę. Jeśli zdarzy się, że podatnik będzie zwlekał zbyt długo ze spłaceniem swoich zaległości, Urząd Skarbowy może nałożyć na podatnika karę grzywny, dlatego zawsze warto pilnować swoich ksiąg rachunkowych, regulować wszystkie płatności w obowiązujących terminach, a jeśli powstaną zaległości – spłacić je jak najszybciej. 

księgi rachunkoweJeśli podatnik sam nie zorientuje się o zaległościach podatkowych, te najczęściej wykrywane są podczas kontroli podatkowej lub skarbowej. W sytuacjach takich możliwe jest często uniknięcie przykrych konsekwencji karnych i spłacenie jedynie zaległości wraz z odsetkami – podatnik musi być chętny do szybkiego usunięcia wszelkich zaległości księgowych i złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych, a następnie skorzystać z Instytucji czynnego żalu. Choć więc podatnik nigdy nie zostanie zwolniony z obowiązku uregulowania zaległości i odsetek, może skorzystać z możliwości uniknięcia kary grzywny lub pozbawienia wolności. Instytucji czynnego żalu nie należy nadużywać, bo choć każdemu może zdarzyć się pominięcie terminu spłaty zobowiązań, często przez błędy wewnętrzne, celowe unikanie płacenia i późniejsze próby sprowadzenia spłaty do instytucji czynnego żalu mogą nie skutkować. 

Dlaczego wyprowadzanie zaległości warto powierzyć doświadczonym księgowym?

Wyprowadzenie zaległości księgowych jest możliwe i odpowiednio przeprowadzone pozwala zakończyć wszystkie niedomknięte sprawy w księgach rachunkowych. Ważne jest jednak, by zadanie wyprowadzania zaległości podatkowych powierzyć w ręce doświadczonych księgowych, którzy będą w stanie znaleźć wszystkie zaległości i odpowiednio je uregulować. Biura rachunkowe mogą podjąć się reprezentowania swojego Klienta przed Urzędem Skarbowym, wyprowadzając zaległości podatkowe i doprowadzając do „czystego konta” podatnika, ale po takim działaniu ważne jest dalsze utrzymanie dobrej passy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na bieżąco, dopilnowanie wszystkich terminów i prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym prawem jest kluczowe, szczególnie po wyprowadzeniu zaległości rachunkowych i chęci uniknięcia powstania kolejnych.

Biuro Inpensa oferuje usługę prowadzenia księgowości we Wrocławiu, która obejmuje również wyprowadzanie zaległości. Z pomocy księgowych mogą korzystać zarówno małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa, bez względu na to czy zaległości wynikały z prowadzenia księgowości przez osobę niedoświadczoną (np. samego podatnika), czy też przez inne biuro rachunkowe, które nie dotrzymało obowiązków i zaniedbało księgi rachunkowe swojego klienta.