Rozliczanie podatków od uzyskanych przychodów jest obowiązkowe dla osób fizycznych, zarówno tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, jak i tych prowadzących własną działalność. Samodzielne rozliczenie podatku nie należy do zadań najłatwiejszych, szczególnie, gdy musimy wykazać kilka źródeł dochodu lub rozliczyć się z prowadzenia firmy. Od niedawna pomocą dla osób rozliczających PIT są programy internetowe oraz usługa e-PIT, w ramach której podatnik otrzymuje przygotowany przez urząd formularz PIT, weryfikuje jego poprawność i składa jako właściwy. Jak wygląda rozliczanie podatków przez Internet i czy warto korzystać z takich narzędzi? 

Dlaczego rozliczenie podatku jest obowiązkowe?

PIT, czyli podatek od dochodów osobistych, jest podatkiem bezpośrednim pobieranym od osób fizycznych uzyskujących przychody przekraczające kwotę zwolnioną z podatku. Zgodnie z obowiązującym prawem, PIT odprowadzany jest od dochodów, a także przychodów z pracy, działalności gospodarczej, wynajmu, sprzedaży czy świadczeń emerytalnych. Obowiązek odprowadzania podatku wiąże się bezpośrednio z koniecznością rozliczenia PIT po każdym roku podatkowym. Jak podaje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 45 ust 1), płatnik (a więc osoba prowadząca własną działalność lub pracodawca) ma obowiązek sporządzenia imiennej informacji (np. PIT-u 11 czy PIT-u 8C) o wysokości dochodów podatnika, a więc zatrudnionej u siebie osoby fizycznej. Informacja taka trafić powinna następnie do podatnika oraz urzędu skarbowego. Na podstawie deklaracji PIT-11, podatnik wypełnia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu i składa je w urzędzie skarbowym, deklarując tym samym zgodność ujętych w formularzu informacji z prawdą i faktycznym dochodem w danym roku podatkowym. 

Kiedy należy złożyć rozliczenie podatku? 

Daty obowiązujące dla składania zeznań podatkowych w urzędzie skarbowym mogą zmieniać się z roku na rok, zależnie do tego na jakie dni przypadają określone daty kalendarzowe, jednak zwykle ostateczne terminy przypadają w obrębie określonych dni w roku. Dla deklaracji PIT-16A i PIT-19A, termin złożenia deklaracji rocznych mija 31 stycznia, dla PIT-28 – 2 marca, a deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 – 30 kwietnia. Złożenie PIT jest obowiązkowe dla większości osób fizycznych uzyskujących przychody i możliwe do pominięcia tylko w wyjątkowych przypadkach. 

Przykładowo, podatnicy nie muszą składać deklaracji PIT, jeśli w ciągu roku wykonywali pracę wyłącznie na podstawie umów zleceń, z których żadna nie opiewała na więcej niż 200 zł. W ich przypadku dochód rozliczany jest ryczałtowo i to płatnik odprowadza na rzecz podatnika składkę w wysokości 18 proc. przychodu, która jest ostatecznym rozliczeniem z fiskusem. Informacje o źródłach przychodu zwolnionych z obowiązku podatkowego znajdują się w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dlaczego warto korzystać z internetowych narzędzi do rozliczania PIT? 

podatki przez internet

W rozliczaniu podatków pomóc może także profesjonalne biuro podatkowe. Fachowcy pomagają zarówno w sporządzaniu, jak i składaniu corocznych deklaracji PIT.

Rozliczenie podatku potrafi być skomplikowane, szczególnie w sytuacji pojawienia się wielu źródeł dochodu oraz przysługujących odliczeń i ulg podatkowych. Istnieją jednak programy, które znacząco ułatwiają wypełnianie deklaracji PIT i wyliczanie poszczególnych kwot niezbędnych do wpisania w formularzu automatycznie, na podstawie wprowadzonych danych. Co więcej, od 2019 roku działa usługa e-PIT, w ramach której wystarczy zalogować się na stronę Ministerstwa Finansów Twój e-PIT i zweryfikować zgodność formularza przygotowanego automatycznie przez Urząd Skarbowy. 

Pomimo drobnych wad i konieczności manualnej weryfikacji zgodności obliczonego przez program PIT ze stanem faktycznym, korzystanie z internetowych narzędzi do rozliczania PIT jest szybką i wyjątkowo wygodną formą. To szczególnie korzystne rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu na ręczne obliczanie, wypełnianie i składanie formularza w Urzędzie Skarbowym. 

Dla tych, którzy pomimo dostępności programów do rozliczania podatku przez Internet w dalszym ciągu nie są pewni zgodności danych i prawidłowości rozliczenia podatku, dobrym pomysłem będzie zwrócenie się o pomoc do biura, które oferuje usługi księgowe we Wrocławiu. Rozwiązanie to daje pewność, że rozliczanie podatkowe zostanie wykonane tak jak należy, a uzyskany zwrot lub niedopłata podatku będą zgodne ze stanem faktycznym