Działalność gospodarcza w Polsce może być prowadzona w postaci różnych form prawnych. Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej najczęściej rozważają dwie możliwości. Wybór jest między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest najczęstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Z tego artykułu dowiesz się czym jest spółka, jak działa i jak zarejestrować spółkę legalnie w 2020 roku w kilku prostych krokach.

Czym jest spółka? 

Spółka jest rodzajem aktywności gospodarczej, która opiera się na działalności osób prawnych lub fizycznych w obszarze różnych możliwych dziedzin gospodarki. Spółki określa się według gałęzi prawa, regulujących ich działalność. Polski porządek prawny wyróżnia:

  • spółki handlowe (ich tworzenie i działanie określa Kodeks spółek handlowych);
  • spółki cywilne (utworzenie i działalność podlega pod Kodeks cywilny).

Spółki handlowe 

Spółki prawa handlowego stanowią co najmniej dwa odrębne podmioty prawa, które na podstawie zawartych umów zgodnych z przepisami prawa handlowego mogą w celu zarobkowym wejść w spółkę. Wyróżnia się spółki osobowe:

  • jawne (sp. j.),
  • partnerskie (sp. p.), 
  • komandytowe (sp. k.), 
  • komandytowo-akcyjne,
  • spółki kapitałowe, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.).

Spółki prawa cywilnego (s.c.)

Spółka cywilna jest umową między wspólnikami spółki, czyli przedsiębiorcami. Nie jest ani podmiotem praw, ani obowiązków. Zarządza majątkiem wspólnym, który wspólnicy spółki cywilnej dzielą między sobą. Spółka cywilna to dobry wybór, jeśli celem działania jest obsługa indywidualnych klientów i prowadzenie niewielkiej spółki. Ponadto ta forma prowadzenia przedsiębiorstwa sprawdzi się dla osób, które nie chcą odczuwać osobistego czy majątkowego zagrożenia w sytuacji niepewności. Troszcząc się o sprawy pracowników, warto zadbać o prawidłowe prowadzenie teczek personalnych, w czym pomóc może zewnętrzny dział kadrowy.

Jak działa spółka?

rejestracja spółkiCo ciekawe, firma może być prowadzona przez jedną osobę bez wspólników, a nazywać się spółką. Jest to wtedy jednoosobowa spółka z o.o., która jest alternatywą dla jednoosobowej działalności gospodarczej.  Gdy rozważamy prowadzenie większej spółki, która miałaby dwóch lub więcej wspólników, których łączą wyłącznie interesy, warto rozważać utworzenie spółki komandytowej, czy też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Duże inwestycje i firmy o zasięgu międzykrajowym, a nawet światowym, to często spółki akcyjne. 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest opłacanie składek ZUS, z których są zwolnione jedynie spółki handlowe niezatrudniające pracowników, a także osoby fizyczne mające opłacone składki z innych tytułów. 

Jak zarejestrować spółkę?

Spółkę można założyć w sposób tradycyjny, czyli w formie aktu notarialnego. Drugą formą, którą umożliwia Ministerstwo Sprawiedliwości, jest założenie spółki przez Internet. Rejestracja online to nowoczesna forma założenia spółki, która sprawdzi się głównie przy zakładaniu prostych spółek, w których nie ma niestandardowych zapisów. Najbezpieczniej jednak założenie spółki powierzyć biuru rachunkowemu. Powstanie przedsiębiorstwa i przeprowadzenie przez kolejne etapy, ponadto profesjonalna reprezentacja firmy przed organami podatkowymi i urzędami, to tylko nieliczne zalety oferty biur rachunkowych.

Szukasz biura rachunkowego we Wrocławiu?
Zadzwoń: 71 300 14 14

Jak wygląda proces?

Rejestracja spółki to warunek konieczny, aby firma mogła działać legalnie. Formalny akt prawny, który jest wymagany do założenia spółki i opiera na nim swoje funkcjonowanie to umowa spółki między wspólnikiem lub wspólnikami. Dodatkowo konieczny jest akt założenia spółki. W umowie muszą znajdować się m.in. nazwa firmy, adres i wielkość kapitału. Akt notarialny, jakim jest podpisana umowa spółki, uzyskuje status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Ponadto na przedstawicielach firmy ciąży obowiązek dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wpis dokonany do KRS musi nastąpić w okresie do 6 miesięcy. Inaczej spółka zostaje rozwiązana. Podstawowy wniosek i inne druki należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Spis wszystkich polskich firm zarejestrowanych w KRS udostępnia online Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. 

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby zarejestrować spółkę?

Aby założyć spółkę należy spełnić kilka wymogów. Jednym z podstawowych i koniecznych do rejestracji spółki obowiązków jest poniesienie kosztów związanych z dopełnieniem formalności. Ponadto należy uwzględnić minimalny kapitał zakładowy, który musi wynosić 5000 zł. Należy także zlecić przygotowanie umowy spółki, odpisy aktów notarialnych, poświadczenia członków zarządu oraz wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Zapraszamy do współpracy!