Jak często należy zlecać kursy BHP pracownikom?

Jak często należy zlecać kursy BHP pracownikom?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracowników jest zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Choć regulaminy bezpieczeństwa mogą różnić się pomiędzy zakładami pracy w zależności od...
Długość okresu wypowiedzenia dla poszczególnych typów umowy

Długość okresu wypowiedzenia dla poszczególnych typów umowy

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą wyłącznie z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) różnicuje okres wypowiedzenia dla umów terminowych i bezterminowych,...
Dla kogo dobrym wyborem jest rozliczenie na podstawie karty podatkowej

Dla kogo dobrym wyborem jest rozliczenie na podstawie karty podatkowej

Karta podatkowa jest jedną z obowiązujących w Polsce form opodatkowania działalności gospodarczej, będącą obecnie jedną z najprostszych form w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na rozliczanie na podstawie karty nie są zobowiązani do...
Czy badania medycyny pracy są obowiązkowe dla każdego pracownika

Czy badania medycyny pracy są obowiązkowe dla każdego pracownika

Czy Badania medycyny pracy, zlecane pracownikom przez pracodawcę są jednym z podstawowych elementów upewniających pracodawcę o możliwości dopuszczenia pracownika do zlecanych mu zadań. Są one jednym z obowiązków pracownika zawartych w Kodeksie Pracy i podstawą...
Czym są dokumenty księgowe (dowody księgowe)

Czym są dokumenty księgowe (dowody księgowe)

Pod określeniem „dowody księgowe” należy rozumieć wszystkie dokumenty księgowe przyjmowane do ewidencji, w tym m.in. dokumenty zewnętrzne obce, własne, dokumenty wewnętrzne oraz dowody zbiorcze. Ich definicje i zrozumienie są istotne z punktu widzenia rachunkowości...
Podatek liniowy i progresywny – czym się różnią

Podatek liniowy i progresywny – czym się różnią

Przed wyborem formy opodatkowania stoi w Polsce każda osoba rozpoczynająca własną działalność gospodarczą. Zarówno podatek liniowy, jak i progresywny, są właściwą formą rozliczenia, choć najczęściej to jeden z nich opłaca się firmie bardziej. Ogólną wskazówką co do...