Nowe zwolnienia z podatku – zerowy PIT dla młodych

Nowe zwolnienia z podatku – zerowy PIT dla młodych

Zwolnienia i ulgi podatkowe są zawsze korzystne dla podatnika, od którego wynagrodzenia brutto i tak potrącane są już dość duże składki na ZUS czy na poczet składek emerytalnych. Jako studenci, osoby do 26 roku życia są zwolnione z konieczności odliczania od ich...
Komu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Komu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Zgodnie z Konstytucją, każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop jest prawem niezbywalnym, co oznacza że pracownik nie może „wymienić” go na rekompensatę pieniężną na własną prośbę. Są jednak sytuacje, w...
Komu i dlaczego potrzebny jest Jednolity Plik Kontrolny?

Komu i dlaczego potrzebny jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony przez polskie Ministerstwo Finansów w 2016 roku, jako jeden ze sposobów uszczelniania systemu podatkowego. W jego obrębie znajdują się wszystkie księgi i dokumenty księgowe prowadzone dla firmy za pomocą programów...
Jakie informacje należy przedkładać do CEIDG?

Jakie informacje należy przedkładać do CEIDG?

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) to elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających na terenie polski. System ten, wprowadzony w 2011 roku ma za zadanie ułatwienie podatnikom prowadzenia swojej działalności, umożliwiając im nie...
Jak rozlicza się zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?

Jak rozlicza się zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?

W Polsce obowiązuje obecnie kilka wariantów rozliczania podatku dochodowego dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jednym z nich, zakładającym obliczenie opodatkowania dla całego przychodu jest ryczałt, w ramach którego nie odlicza się kosztów uzyskania...
Jak rozliczyć komornicze i administracyjne potrącenia z pensji?

Jak rozliczyć komornicze i administracyjne potrącenia z pensji?

Jednym z często wykorzystywanych sposobów na egzekucję zobowiązań dłużników w Polsce są potrącenia z wynagrodzeniach, w ramach których pracodawca ma obowiązek przekazania części wynagrodzenia pracownika nie do jego rąk, a bezpośrednio do komornika prowadzącego proces...