Jakie ulgi podatkowe Ci przysługują?

Jakie ulgi podatkowe Ci przysługują?

W polskim prawie ulgi podatkowe są przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Są to głównie obniżki i zwolnienia z płacenia podatku, których odliczenie powoduje zmniejszenie wysokości podatku lub podstawy opodatkowania. W Polsce wyróżnia się m.in. ulgi rodzinne, z...
Teczka personalna pracownika – co powinna zawierać?

Teczka personalna pracownika – co powinna zawierać?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza jeśli zatrudniamy pracowników, to bardzo odpowiedzialne zadanie. Nie tylko należy zastosować się do przepisów z Kodeksu pracy, ale również dopilnować wszystkich niezbędnych formalności.Zatrudnienie pracownika na...
Zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-28

Zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-28

Składanie rocznych zeznań podatkowych leży w obowiązku wszystkich podatników, którzy w danym roku dochodowym osiągnęli jakiekolwiek przychody. Nie każdy z nich wypełnia jednak taki sam formularz – jego wybór jest uzależniony od charakteru prowadzonej działalności....
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – czy warto go założyć?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – czy warto go założyć?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to odłożone na dedykowanym koncie bankowym środki finansowe, które pracodawca może spożytkować na pomoc socjalną dla swoich pracowników. Zgodnie z ustawą o ZFSS, założenie funduszu jest obowiązkiem dla firm zatrudniających co...
Jak pracodawca powinien rozliczyć wyjazdy służbowe?

Jak pracodawca powinien rozliczyć wyjazdy służbowe?

Jeśli pracownik musi, ze względu na wykonywaną przez siebie pracę i z polecenia pracodawcy zrealizować wyjazd służbowy, pracodawca jest zobowiązany do odpowiedniego rozliczenia takiego wyjazdu. Kwestię ustalania diet wydawanych z tytułu krajowych oraz zagranicznych...