Zwolnienia i ulgi podatkowe są zawsze korzystne dla podatnika, od którego wynagrodzenia brutto i tak potrącane są już dość duże składki na ZUS czy na poczet składek emerytalnych. Jako studenci, osoby do 26 roku życia są zwolnione z konieczności odliczania od ich wynagrodzenia składek na ZUS, jednak teraz mogą zrezygnować także z zaliczek na podatek. W 2019 roku rząd wprowadził nowe, obowiązujące od 1 sierpnia zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26 roku życia, tzw. PIT dla młodych. Co oznacza on dla młodych pracowników i w jaki sposób zmniejsza wysokość płaconego przez nich podatku?

Zerowy PIT dla młodych – ograniczenia wiekowe i limity przychodów

Nowo wprowadzone zmiany w ustawie o podatku dochodowym włączają tzw. „zerowy PIT dla młodych” jako kolejne zwolnienie przedmiotowe i w praktyce nie oznaczają istnienia zerowej stawki podatku, a jedynie możliwości zwolnienia przychodów od podatku PIT. Zgodnie z przyjętymi zasadami, możliwość zwolnienia dochodu z obowiązku podatkowego ma dotyczyć wyłącznie osób do 26 roku życia i obowiązywać do miesiąca, w którym osoba zwolniona z podatku skończy 26 lat. Po ukończeniu 26 roku życia, niezależnie od tego w jakim miesiącu roku to nastąpi, młody pracownik będzie zobowiązany do płacenia podatku dochodowego na ogólnych zasadach.

Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego do 26 roku życia nie dotyczy wszystkich młodych osób wykonujących pracę dochodową. W nowych zmianach w ustawie wprowadzono limity, po których przekroczeniu płacenie podatku będzie w dalszym ciągu obowiązkiem pracownika. Obecnie, limit roczny wynosi 85 528 zł, a dla 2019 roku, proporcjonalnie 35 636,67 zł (5/12 z kwoty 85 528 zł).

Jak rozliczyć PIT za 2019 rok?

Nowe zwolnienie podatkowe dla młodych pracowników weszło w życie dopiero od sierpnia 2019 roku, co w praktyce oznacza, że przychody uzyskane przed tą datą będą w dalszym ciągu podlegały stosownemu opodatkowaniu.

Zwolnienie przysługujące od sierpnia 2019 roku może zostać uwzględnione przez podatnika w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2019 (nadpłata będzie zwrócona po złożeniu PIT) lub uznane na podstawie złożonego wcześniej u pracodawcy oświadczenia o chęci korzystania ze zwolnienia od podatku.

W przypadku drugiej opcji pracodawca przestanie opłacać zaliczki na podatek dla pracownika, a ten w rozliczeniu za rok 2019 nie będzie uznawał przychodu od sierpnia za podlegający opodatkowaniu.

Kiedy można zastosować zerowy pit dla młodych?

Wprowadzone zmiany w zwolnieniach z podatku określają wyraźnie, że nowo wprowadzony zerowy pit dla młodych będzie mógł być stosowany zarówno dla umów o pracę jak i umów zlecenia, jednak nie będzie obowiązywał dla osób podpisujących umowę o dzieło bądź też zakładających przed 26 rokiem życia własną działalność gospodarczą. Dodatkowo, wprowadzony kwotowy limit przychodów, jakie obejmuje zwolnienie z podatku obowiązuje niezależnie od liczby zawartych umów czy pracodawców, z którymi umowy te zostały zawarte. W praktyce więc podatnik, który przed 26 rokiem życia pracuje na podstawie umowy zlecenie u trzech pracodawców, ale nie osiąga przychodów rocznych przekraczających limit dochodowy może skorzystać z nowego zwolnienia podatkowego.

PIT dla młodych jest rozwiązaniem zdecydowanie korzystnym z punktu widzenia samych podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Ich wynagrodzenia, dzięki zastosowaniu zerowego PIT-u nie będą pomniejszane o kwotę zaliczki na podatek pobieraną każdego miesiąca przez pracodawcę, co w rezultacie oznacza wyższe wynagrodzenie netto miesięcznie. W skali rocznej, przy założeniu dochodów w wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie, oszczędność na zaliczkach na podatek może wynieść 1596 zł. Warto dodać też, że osoby do 26 roku życia będące studentami są w świetle obowiązujących przepisów zwolnione ze składek ZUS. To między innymi z tego powodu pracodawcy często poszukują do zatrudnienia osób posiadających status studenta. Młody pracownik, który poza zwolnieniem ze składek ZUS będzie podlegał zerowemu PIT dla młodych oznacza dla pracodawcy niższy koszt utrzymania pracownika, a w przypadku pracy w oparciu o umowę zlecenie, zadeklarowane w umowie wynagrodzenie brutto będzie jednocześnie faktycznym wynagrodzeniem netto.

Potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu księgowości? 
Oferujemy usługi księgowe dla firm we Wrocławiu