Rozliczanie podatków przez Internet

Rozliczanie podatków przez Internet

Rozliczanie podatków od uzyskanych przychodów jest obowiązkowe dla osób fizycznych, zarówno tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, jak i tych prowadzących własną działalność. Samodzielne rozliczenie podatku nie należy do zadań...
Aktywa i pasywa firmy

Aktywa i pasywa firmy

Aktywa i pasywa to jedne z najważniejszych pojęć rachunkowych, szczególnie istotne dla firm zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. To właśnie aktywa i pasywa składają się na najważniejsze sprawozdanie z działalności firmy, a więc bilans zawierający...
Jakie kryteria musi spełnić Główny Księgowy?

Jakie kryteria musi spełnić Główny Księgowy?

Główny Księgowy jest jedną z najważniejszych postaci w firmie i jednocześnie osobą, od której działań może zależeć finansowa przyszłość jednostki. O jego wyborze decyduje najczęściej kierownik firmy, za wyjątkiem jednostek z sektora finansów publicznych, dla których o...
Jak księgować przypis należności?

Jak księgować przypis należności?

Należności to jedna z ważniejszych pozycji ujmowanych w Księdze Przychodów i Rozchodów, określająca wymagane od odbiorców zapłaty, a więc aktywa jednostki. Podobnie jak przychody, są one pewnym zyskiem finansowym, który musi zostać ujęty w późniejszym rozliczeniu....
Jak księgować odwrotnie obciążenie?

Jak księgować odwrotnie obciążenie?

Konieczność uregulowania podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym leży zwykle po stronie ich sprzedawcy, zgodnie z ustawą o VAT. Istnieją jednak przypadki, w których stosowane jest odwrotne obciążenie, w ramach którego obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu...
Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów, służąca do ujmowania operacji gospodarczych firmy, prowadzona jest przez każdą firmę i osobę fizyczną prowadzącą własną działalność gospodarczą. Z zasady księguje się w niej zarówno wszelkiego rodzaju przychody, zakupy towarów, jak i...