Błędy w rozliczeniu deklaracji PIT zdarzają się często. Niestety, złe rozliczenie często niesie ze sobą przykre konsekwencje. Kara za niezłożenie lub za źle wypełniony formularz PIT może być wysoka, dlatego sprawdź,, jakie są najczęstsze błędy w wypełnianiu deklaracji i jak ich uniknąć, oraz dowiedz się do kogo możesz zwrócić się o pomoc.

Jakie są kary za błędy w składaniu deklaracji PIT?

Kary za błędy i nieterminowość w złożeniu deklaracji PIT mogą być naprawdę dotkliwe. Skarbowy kodeks karny przewiduje, że wykroczeniem jest podanie kwoty uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej, która nie przekracza pięciokrotnej wysokości wynagrodzenia minimalnego. Ponadto odmówienie mandatu może spowodować skierowanie sprawy do sądu.

Najpopularniejsze błędy popełniane przez podatników

Raporty na temat najczęstszych błędów popełnianych przez podatników co roku wskazują na te same nieścisłości. Przedstawiamy typowe błędy w wypełnianiu deklaracji PIT.

  • Błędy obliczeniowe

deklaracja pitMogą się zdarzyć każdemu. Nawet osobie o wysoko rozwiniętych zdolnościach matematycznych. Błędy obliczeniowe w deklaracji PIT to także często wskazywana obawa wielu Polaków. Strach przed nieprawidłowym wypełnieniem deklaracji dotyczy głównie osób do 26. roku życia, które jeszcze nie mają doświadczenia w wypełnianiu deklaracji. Błędy obliczeniowe najczęściej dotyczą działań rachunkowych w rozliczeniu rocznym. Podatnicy najczęściej źle zaokrąglają lub nie zaokrąglają podstawy obliczenia podatku i kwoty podatku do zapłaty, jeśli przekroczą kwotę wolną od podatku.

  • Wpisanie kwoty w niewłaściwe pole

Formularz do rozliczania podatku PIT może przerazić, zwłaszcza osoby, które wcześniej się nie rozliczały. Brak obycia z drukiem PIT-11 i wpisanie błędnej kwoty lub wpisanie jej w niewłaściwe pole, może jednak skutkować nawet pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej.

Nasza rada: Wykonaj obliczenia kilkukrotnie i sprawdź je dokładnie, bez pośpiechu i nerwów. Spójrz na nie z dystansu, a jeśli wynik nie będzie się zgadzał, zostaw zadanie na chwilę. Dobrym sposobem jest także skorzystanie z programu internetowego do rozliczania PITów. Najlepiej jednak powierzyć to zadanie specjalistom zajmującym się świadczeniem usług księgowych we Wrocławiu, którzy dokładnie obliczą wysokość podatku, bez narażania podatnika na pociągnięcie do odpowiedzialności skarbowej.

  • Nieoznaczenie celu złożenia formularza

To tylko jedno pole, które może spowodować, że zeznanie podatkowe będzie nieprawidłowo wypełnione. Niepamiętanie o zaznaczeniu w formularzu celu złożenia zeznania to popularny błąd w deklaracji PIT. 

Pamiętaj! Podatnicy, którzy składają zeznanie podatkowe za 2019 r. pierwszy raz, powinny zaznaczyć “złożenie zeznania”, natomiast osoby dokonujące korekty zeznania powinny zaznaczyć pole “korekta zeznania”

  • Brak informacji o wszystkich dochodach

Jednym z najczęstszych błędów jest niepodanie wszystkich uzyskanych dochodów. Zazwyczaj są to dochody uzyskane z zagranicy. W Polsce wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu, dlatego dochody uzyskane za granicą także podlegają rozliczeniu. 

➔ Sprawdź, w jaki sposób rozliczać zarobki zagraniczne

  • Nieprawidłowe wskazanie ulg podatkowych

Podatnicy, którzy posiadają dzieci, składający rozliczenie za 2019 r., mogą skorzystać z ulgi na dzieci i uzyskać zwrot części kosztów. Należy jednak pamiętać, że z ulgi mogą skorzystać tylko osoby regularnie opłacające składki ZUS lub składki zdrowotne. Podobna sytuacja może dotyczyć także innych ulg podatkowych, o których czasami nie wiemy, że możemy z nich skorzystać lub wręcz przeciwnie – nie możemy, a wpiszemy je do zeznania podatkowego.

Nasza rada! Chcesz rozliczyć PIT bez błędu? Skorzystaj z pomocy biura rachunkowego, które zna wszystkie ulgi podatkowe, a także wie, kto i kiedy może z nich skorzystać.

  • Brak podpisu

To częsty błąd, który może spotkać nawet osoby wypełniające deklarację od wielu lat. Brak podpisu w deklaracji PIT najczęściej dotyczy małżeństw, które rozliczają się razem. Wtedy należy pamiętać, że wystarczy tylko jeden podpis. 

Jak uniknąć błędów w deklaracjach podatkowych? Pomoc biura podatkowego

Wymienione błędy w składaniu deklaracji PIT to tylko przykłady. Wiele osób obawia się, że nieprawidłowo wypełni dokumenty i przez to źle rozliczy się z fiskusem. Stres i błędy można jednak ograniczyć. Wystarczy skorzystać z usług doświadczonego biura rachunkowego, dzięki czemu można mieć pewność, że w deklaracji podatkowej nie będzie żadnego błędu.