Co powinno znaleźć się w kartotece pracowniczej?

Co powinno znaleźć się w kartotece pracowniczej?

Prowadzona przez pracodawcę kartoteka pracownicza jest obowiązkowa dla każdego pracownika, zgodnie z art. 94 pkt 9a Kodeksu Pracy. Niezależnie od formy prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych pracowników, pracodawca powinien założyć i prowadzić, odrębnie dla...