Ewidencja wynagrodzenia chorobowego

Ewidencja wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe przysługujące pracownikowi niezdolnemu do pracy wskutek choroby, wyliczane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i okres, za...
Wzrost płacy minimalnej – co oznacza dla pracodawcy?

Wzrost płacy minimalnej – co oznacza dla pracodawcy?

Płaca minimalna, czyli odgórnie ustalony i obowiązujący według prawa najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia za pracę, sprawia niektórym pracodawcom sporo problemów. Pomimo korzyści, jakie niesie za sobą ustalona stawka wynagrodzenia minimalnego dla pracowników...
Kiedy należy składać deklaracje ZUS?

Kiedy należy składać deklaracje ZUS?

Składanie właściwych deklaracji do ZUS z zachowaniem obowiązującego dla nich terminu jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Dokumenty wymagające złożenia będą różniły się od siebie zależnie od rodzaju działalności, etapu jej prowadzenia czy okresu w ciągu roku –...
Jakie dokumenty płacowe niezbędne są do emerytury?

Jakie dokumenty płacowe niezbędne są do emerytury?

Na właściwe ustalenie wysokości swojej emerytury liczy każdy podatnik, który od pierwszego rozpoczętego stosunku pracy spełniał wszystkie warunki uprawniające go do późniejszego otrzymania świadczeń emerytalnych. W praktyce jednak nie wystarczy fakt, że pracodawca...
Jaki czas należy przechowywać dokumenty kadrowo-płacowe?

Jaki czas należy przechowywać dokumenty kadrowo-płacowe?

Każdy pracodawca zatrudniający dowolną liczbę pracowników jest zobowiązany prawnie do prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Dokumenty kadrowo-płacowe, w których ujęte zostały informacje dotyczące pełnego przebiegu zatrudnienia pracownika, powinny być...