W polskim prawie ulgi podatkowe są przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Są to głównie obniżki i zwolnienia z płacenia podatku, których odliczenie powoduje zmniejszenie wysokości podatku lub podstawy opodatkowania. W Polsce wyróżnia się m.in. ulgi rodzinne, z tytułu kosztów związanych z egzystencją czy o charakterze stymulacyjnym. Sprawdź, jakie ulgi podatkowe możesz odliczyć od podatku.

Kto i dlaczego może skorzystać z ulg podatkowych? 

Polskie prawo podatkowe uwzględnia ulgi podatkowe możliwe do odliczenia przy wypełnianiu zeznania podatkowego od osób fizycznych. Wymieniamy:

 • ulgi odliczane od uzyskanego dochodu, 
 • ulgi odliczane od podatku, 
 • stosowanie niższych stawek podatkowych. 

Z ulg podatkowych mogą skorzystać tylko uprawnione do tego osoby. Wyróżnia się kilka rodzajów ulg podatkowych. Są to:

 • ulgi rodzinne, 
 • ulgi stymulacyjne, 
 • ulgi egzystencjalne, 
 • ulgi o charakterze zabiegu technicznego, 
 • ulgi z tytułu poniesionych kosztów w celu pozyskania dochodu. 

Jakie są aktualne ulgi podatkowe w Polsce? 

Warto wiedzieć, jakie ulgi podatkowe można odliczyć od zeznania podatkowego składanego do Urzędu Skarbowego. Do deklaracji PIT należy dołączyć dokumenty potwierdzające staranie się o określone odliczenia. W Polsce wyróżnia się wiele ulg podatkowych. Aktualne ulgi możliwe do odliczenia od zeznania podatkowego to:

 • Ulga prorodzinna

Ulga przysługuje rodzinom z dziećmi i dotyczy każdego dziecka. Mogą z niej skorzystać także rodziny zastępcze.

 • Ulga rehabilitacyjna

W zeznaniu podatkowym można udokumentować koszty związane z rehabilitacją, ale także wszystkie koszty za leki.

Szukasz biura rachunkowego we Wrocławiu?
Zadzwoń: 71 300 14 14

 • Ulga na samochód

Ulga pozwala na odliczenia dla osób, które wykorzystują samochód do przewozu osób niepełnosprawnych lub są niepełnosprawne i mają odpowiednie orzeczenie. 

 • Ulga na psa przewodnika 

Dotyczy osób niepełnosprawnych, które korzystają z pomocy psa przewodnika podczas codziennego funkcjonowania.

 • Ulga abolicyjna

Osoby pracujące za granicą, rozliczające się w Polsce, mogą skorzystać z ulgi, aby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów. Ulga polega na zmniejszeniu wysokości podatku i jest obliczana na podstawie różnicy składek podatkowych między Polską a zagranicznym krajem.

 • Ulga na nowe technologie 

odliczanie ulg podatkowychDotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność opartą o pracę np. na komputerach. Jest to 50% kosztów, które ponosi przedsiębiorca z tytułu korzystania z nowych technologii, uwzględniając w tym prawa autorskie. 

 • Ulga za Internet

Odliczenie kosztów poniesionych z powodu korzystania z internetu w miejscu zamieszkania lub w lokalu można odliczyć poprzez udokumentowanie kosztów fakturami VAT.

Nowe ulgi w Polsce 2020

 • PIT dla młodych 

Ulga podatkowa dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i pracują. Ulga obejmuje przychody niezależnie od liczby umów. Osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenie są zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów można przeczytać, że limit zwolnień z PIT w 2019 r. wynosił 35 636,67 zł.

 • Ulga termomodernizacyjna

Mogą z niej skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy mogą odliczyć m.in. materiały budowlane i urządzenia. Aby uzyskać ulgę, całość termomodernizacji należy przeprowadzić w ciągu 3 lat

 • Ulga od darowizn

Dotyczy przedsiębiorców, którzy w swoich działaniach wspierają edukację zawodową w określonych placówkach, np. szkołach artystycznych, ale także uwzględnia darowizny na cele publiczne i społeczne.

W jaki sposób korzystać z ulg podatkowych, aby jak najbardziej na tym skorzystać? 

Jak widać, ulg podatkowych jest wiele i warto z nich korzystać. Jednak, aby maksymalnie wykorzystać możliwości dane przez polskie prawo podatkowe, należy mieć wiedzę, jakie ulgi występują aktualnie w polskim prawie i jakie obniżki można odliczyć. Warto w tym celu skorzystać z usług biura rachunkowego, które wskaże możliwe do wykorzystania ulgi, pomoże skompletować konieczne dokumenty, nie ominie ważnych terminów, a także skutecznie pomoże uzyskać zwrot z podatku.

Zastanawiasz się, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać? Czy przysługuje Ci dana ulga lub jak odliczyć ulgi od podatku? Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego. W związku z tym można liczyć na oszczędności rzędu nawet kilkuset złotych, dlatego nie warto zwlekać. Wybierz najlepsze biuro rachunkowe, które poprzez usługi księgowe pomoże Ci skorzystać z ulg podatkowych najlepiej jak to możliwe.