CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) to elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających na terenie polski. System ten, wprowadzony w 2011 roku ma za zadanie ułatwienie podatnikom prowadzenia swojej działalności, umożliwiając im nie tylko założenie firmy, ale także aktualizację danych, zamknięcie działalności czy czasowe zawieszenie działania na rynku. Na czym polega działanie całego systemu i jakie informacje należy, z punktu widzenia przedsiębiorcy, przedkładać do CEIDG?

Internetowa ewidencja działalności gospodarczej – czym jest i jak działa CEIDG?

Pomysł internetowego systemu ewidencji działalności gospodarczych został wprowadzony za sprawą zmian z 2004 roku, które zakładały ułatwienia dla osób zakładających własne działalności lub poszukujących informacji o nich. W przeciwieństwie do działających wcześniej gminnych Ewidencji Działalności Gospodarczej, scentralizowany system CEIDG ma za zadanie zniwelować niedogodności związane ze zgłaszaniem wszelkich informacji o działalności do ewidencji, w tym przede wszystkim z zakładaniem własnej firmy. System pozostaje pod stałą opieką ministra do spraw gospodarki.

Dzięki wprowadzeniu i skutecznemu działaniu systemu CEIDG, przedsiębiorcy nie muszą już rejestrować przedsiębiorstwa w urzędzie gminy. Wniosek składany jest przez formularz internetowy i przesyłany do centralnej ewidencji, z której poziomu przedsiębiorcy mogą także wprowadzać zmiany w informacjach o działalności, zawieszać działalność lub całkowicie likwidować istniejącą już firmę. Co ważne, do katalogu CEIDG dodane są wszystkie istniejące firmy, także te założone przed powstaniem centralnego systemu ewidencji. Sam portal internetowy spełnia także funkcję informacyjną, udostępniając bezpłatną bazę danych o przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne i zarejestrowanych w Polsce. Za pośrednictwem CEIDG można uzyskać również dostęp do informacji udostępnianych bezpłatnie przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Portal jest dostępny pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.

CEIDG-1 – najważniejszy formularz centralnej ewidencji przedsiębiorców

Jednym z podstawowych elementów funkcjonującej w sieci ewidencji przedsiębiorstw jest formularz CEIDG-1, z pomocą którego każdy przedsiębiorca może zarejestrować nowo założoną działalność gospodarczą, a także zgłosić do urzędu zmiany w danych firmy oraz decyzje o zawieszeniu, wznowieniu lub zlikwidowaniu prowadzonej działalności. Rolą CEIDG-1 jest ułatwienie przedsiębiorcom w Polsce kontaktowania się z urzędami, dlatego też dane przesłane we wniosku służą nie tylko zarejestrowaniu firmy, ale też złożeniu jednocześnie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Internetowy formularz CEIDG-1 został znacząco uproszczony w stosunku do swojego poprzednika, EDG-1, umożliwiając między innymi całkowite zaakceptowanie wniosku bez konieczności wychodzenia z domu – podpis składa się tu elektronicznie, z pomocą profilu zaufanego ePUAP. Dla osób niechętnych do pozostawiania swoich danych w sieci w dalszym ciągu możliwe jest jednak wypełnienie formularza na stronie internetowej, a następnie podpisanie go w urzędzie lub pobranie i złożenie w gminie papierowej wersji dokumentu.

Potrzebujesz pomocy biura, oferującego księgowość dla firm we Wrocławiu
Zadzwoń: 71 300 14 14

Jakie informacje należy przedkładać do CEIDG?

Jedną z pierwszych części, jakie wypełnia się przy składaniu wniosku do CEIDG jest ta dotycząca danych personalnych. Podatnik zaznacza tu informacje takie jak płeć, rodzaj oraz numer i serię dokumentu tożsamości, PESEL, NIP i REGON (jeśli wypełniający nie posiada numeru PESEL, NIP-u i/lub REGON-u, zaznacza we wniosku pola “Nie posiadam numeru PESEL/NIP/REGON”), a także swoje nazwisko, pierwsze imię, imiona rodziców, miejsce oraz datę urodzenia, i obywatelstwo. Podatnik podaje tu też swój adres zamieszkania i zameldowania.

Po wypełnieniu danych osobowych, najważniejszą część CEIDG-1 stanowią dane dotyczące zakładanej firmy. Wśród informacji, jakie należy tu uwzględnić pojawiają się między innymi:

  • Nazwa firmy (jeśli firma nie posiada osobowości prawnej, po nazwie powinno znaleźć się imię i nazwisko właściciela),
  • przewidywana liczba osób pracujących (uzyskujących dochód lub wynagrodzenie z działań na rzecz firmy) i osób zatrudnionych,
  • rodzaj działalności (zgodnie z kategoriami ujętymi w Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007. Podatnik zakładający działalność musi ustalić, jakiego będzie ona rodzaju i jaki kod z klasyfikacji jest dla niej odpowiedni). We wniosku CEIDG-1 można wpisać do 9 rodzajów działalności, prowadzonych w ramach jednej firmy,
  • datę rozpoczęcia działalności (nie wcześniejszą niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1),
  • dane kontaktowe firmy,
  • miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
  • deklarowana forma opodatkowania działalności,
  • sposób dokumentacji rachunkowej firmy (księgowość pełna lub uproszczona),

Sam formularz CEIDG-1 jest opisany dość zrozumiale i w jasny sposób przekazuje przedsiębiorcy informacje o rubrykach obowiązkowych do wypełnienia podczas rejestrowania firmy. W portalu CEIDG można zgłaszać także zmiany danych, zaznaczając na początku formularza chęć korekty umieszczonych w ewidencji danych firmy.