W Polsce obowiązuje obecnie kilka wariantów rozliczania podatku dochodowego dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jednym z nich, zakładającym obliczenie opodatkowania dla całego przychodu jest ryczałt, w ramach którego nie odlicza się kosztów uzyskania przychodu. Rozwiązanie takie może być wyjątkowo korzystne dla niektórych podatników, w tym np. osób osiągających dochody z najmu, o ile nie przekroczą oni określonego progu dochodów rocznie. Kiedy jednak można wybrać zryczałtowany podatek dochodowy i jak się go rozlicza?

Zryczałtowany podatek dochodowy – kto może się nim rozliczać?

O tym którzy podatnicy mają możliwość rozliczania się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego informuje art.2 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, zgodnie z którym forma ta jest przeznaczona dla osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a także z umów:

  • najmu,
  • podnajmu,
  • dzierżawy,
  • poddzierżawy.

Z ryczałtu mogą korzystać także osoby duchowne. Zryczałtowany podatek dochodowy nie może być uznany w przypadku podatników, którzy zawarli porozumienia z kontrahentami w ramach prowadzonej działalności, a także osób prowadzących działalność w ramach usług związanych z leśnictwem, robót ogólnobudowlanych, usług związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów, przemysłowych, usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, usług licencyjnych związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych, usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, oraz agencji informacyjnych.

Zryczałtowany podatek dochodowy jest ograniczony określanymi na każdy rok podatkowy progami przychodów. I tak, dla osób rozliczających się za 2018 rok, według zryczałtowanego podatku nie mogły rozliczać się osoby przekraczające przychody w wysokości 1 069 875 zł (250.000 euro) z działalności prowadzonej samodzielnie lub też w formie spółki cywilnej i jawnej osób fizycznych, lub 106 987,50 zł (25.000 euro) z działalności prowadzonej samodzielnie lub też w formie spółki cywilnej albo jawnej osób fizycznych, rozliczających się kwartalnie.

Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego, a charakter działalności

Jedną z pierwszych kwestii, jakie należy rozumieć w zakresie zasad rozliczania zryczałtowanego podatku dochodowego są obowiązujące stawki ryczałtu. Podatnik wybiera stawkę, której wysokość jest uzależniona od typu prowadzonej działalności gospodarczej i może wynosić: 20 %, 17 %, 10%, 8,5%, 5,5 % lub 3%. Jak wybrać odpowiednią?

Najwyższy, 20% ryczałt obowiązuje podatników wykonujących tzw. wolne zawody (np. położne, pielęgniarki, lekarzy, stomatologów, weterynarzy, czy tłumaczy). Stawka 17% obowiązuje w przypadku przedsiębiorców uzyskujących przychody z wynajmu samochodów osobowych, usług związanych z zakwaterowaniem, usług fotograficznych, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, a także usług agencji pracy tymczasowej.

10% ryczałtu stosuje się dla przychodów osiąganych ze zbycia praw majątkowych lub nieruchomości, 8,5% dla osób uzyskujących przychody z działalności usługowej gastronomicznej, a także ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego, przychody związane ze zwalczaniem pożarów, oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Najniższe stawki zryczałtowanego podatku dochodowego są zarezerwowane odpowiednio dla działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków (5,5%) oraz dla przedsiębiorców osiągających przychody z działalności gastronomicznej, działalności usługowej w zakresie handlu, świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, oraz działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb pochodzących z własnych połowów (3%).

Szukasz pomocy w sprawie rozliczeń i prowadzenia księgowości? Zgłoś się do nas!
Specjalizujemy się  księgowości dla firm i działamy we Wrocławiu

Jak rozliczyć zryczałtowany podatek?

Aby móc rozliczać się w oparciu o zryczałtowany podatek dochodowy, podatnik musi sporządzić pisemne oświadczenie i dostarczyć je do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym. Zryczałtowany podatek jest rozliczany na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów i może być rozliczany co miesiąc lub co kwartał, zależnie od decyzji samego podatnika.

Wybierając zryczałtowany podatek dochodowy należy pamiętać, że w przypadku takiej formy rozliczenia nie ma możliwości zmniejszania podatku o koszty prowadzenia działalności, przez co sam podatek zryczałtowany nie opłaca się wszystkim. Co więcej, jeśli podatnik zdecyduje się na zryczałtowany podatek, nie będzie miał on możliwości rozliczania się z małżonkiem. Zdecydowaną zaletą wyboru takiego rozwiązania jest jednak możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości oraz opłacania zaliczki na podatek raz na kwartał, a nie co miesiąc. Zryczałtowany podatek dochodowy należy rozliczać na formularzu PIT-28 do końca stycznia kolejnego roku podatkowego.