Problemy z prawidłowym wypełnieniem PIT mogą zdarzyć się każdemu, szczególnie w przypadku większej liczby źródeł dochodu czy przysługujących odliczeń i ulg podatkowych. Jak się jednak okazuje, wśród najczęstszych błędów trafiających do urzędów skarbowych na wypełnionych formularzach pojawiają się przede wszystkim błędy literowe i błędy w wypełnionych danych osobowych. Bez względu na rodzaj błędu, wiedząc o pomyłce w formularzu PIT, należy złożyć do urzędu odpowiednią korektę. Jak to zrobić i jak postępować w przypadku błędnie wypełnionego PIT?  

Co zrobić w przypadku błędnie wypełnionego PITu?

Każdy formularz PIT dostępny w urzędzie skarbowym posiada już na pierwszej stronie rubrykę, w której należy zaznaczyć czy deklaracja jest składana w danym roku po raz pierwszy czy też ma być korektą do już złożonej deklaracji. To właśnie poprzez ponowne złożenie formularza z zaznaczoną rubryką korekty i poprawnie wypełnionymi danymi należy zwrócić się do urzędu skarbowego, gdy zorientujemy się o błędach w wypełnionym PIT lub gdy urząd skontaktuje się z nami w sprawie odnalezionych błędów. 

Wyjątkiem od tej reguły jest złożenie deklaracji PIT na błędnym formularzu, a więc np. wybranie PIT-37 zamiast PIT-36. W przypadku błędnego formularza należy złożyć ponowną deklarację podatkową na właściwym formularzu zaznaczając, że jest to pierwsza deklaracja (a więc „złożenie zeznania”). Do dokumentu dołączyć trzeba także pismo wyjaśniające z prośbą o wycofanie błędnie złożonego formularza. Ze złożeniem PIT na prawidłowym formularzu warto się pospieszyć, bo akurat w tym przypadku błędnie wybrany formularz oznacza brak deklaracji podatkowej za dany rok. 

Najczęściej spotykane błędy w formularzach PIT – jak ich unikać? 

Do błędów na deklaracjach PIT dochodzi często i z reguły dzielą się one na dwie kategorie: pomyłki formalne, jak pominięcie wskazania NIP, niewypełnienie obowiązkowych pól, a także pomyłki merytoryczne, jak niedołączenie odpowiednich załączników czy zaniżenie lub zawyżenie kwot skutkujące nadwyżką lub niedopłatą kwoty zobowiązania podatkowego

kobieta wypełniająca dokumentyBłędów na deklaracjach PIT nie sposób czasem uniknąć, dlatego zawsze poleca się przekazanie formularza bliskiej osobie do przejrzenia i wyłapania prostych błędów czy zweryfikowanie danych w programie służącym do wypełniania PIT na podstawie wprowadzonych danych. Zawsze można też skorzystać z pomocy specjalistów oferujących obsługę księgową we Wrocławiu, którzy w razie problemów będą dopytywali o dodatkowe informacje i dane potrzebne do zeznania. Trzeba pamiętać, że błąd w wypełnionej deklaracji nie będzie od razu skutkował karą, ale i tak należy się takich błędów wystrzegać i nie popełniać ich świadomie. 

Konsekwencje błędnie wypełnionego PITu

Choć problemy z błędami w deklaracji podatkowej można poprawić z pomocą korekty, a z tą nie trzeba mieścić się w pierwszym obowiązkowym terminie składania deklaracji, nie warto świadomie popełniać błędów licząc, że nie zostaną zauważone. Istnieją prawne konsekwencje za nieprawidłowo złożony PIT i choć wiele z nich zależy od rodzaju błędu, warto mieć ich świadomość. W przypadku błędów dopuszczalnych do pobłażliwego traktowania (np. błędów w danych osobowych czy pominiętej rubryki) urząd skarbowy zgłosi zwykle potrzebę wprowadzenia korekty, a ta pozwoli uniknąć kary. Błędów takich można uniknąć nawet wcześniej, decydując się na wypełnienie deklaracji podatkowej online w systemie e-PIT. 

W przypadku błędów formalnych, które nie skutkują zaniżeniem zobowiązania podatkowego, urząd skarbowy może w skrajnych przypadkach nałożyć grzywnę za zwłokę w składaniu korekty zeznania, ale zwykle kończy wyłącznie na upomnieniu i prośbie o jak najszybsze poprawienie czy uzupełnienie złożonego zeznania podatkowego. Z większymi konsekwencjami muszą liczyć się ci, którzy mniej lub bardziej świadomie popełnili błędy w danych merytorycznych. Spotykane często niepoprawne rozkładanie wspólnego podatku małżonków na dwa zamiast dzielenia dochodu, bezprawne łączenie rozliczenia czy pomijanie małżonka w załącznikach, błędne odliczanie ulg podatkowych czy świadome pomijanie źródła dochodu będą groziły karą grzywny lub poważniejszymi problemami za oszustwa podatkowe. Najczęściej kary unika się zwyczajnie podejmując współpracę z urzędem i wykazując, że błąd był przypadkowy a podatnik jest gotowy go naprawić.